Select your language:

Máme riešenia pre

Jadrová energetika a priemysel

Spoločnosť VF je významnou medzinárodnou spoločnosťou v oblasti dodávok systémov radiačnej kontroly pre jadrovú energetiku

Ponúkame kompletné riešenia rekonštrukcie a výstavbu nových blokov jadrových elektrární,  pre výskumné ústavy s výskumnými reaktormi, závody na prepracovanie paliva, úložiská rádioaktívnych odpadov a pre ďalších zákazníkov. Ponúkame široký sortiment vlastných výrobkov i kompletné riešenia systémov radiačnej kontroly a ochrany pre oblasti:

  • monitorovanie pracovného prostredia a stavu technológie,
  • monitorovanie plynných a kvapalných výpustí,
  • monitorovanie pevných odpadov,
  • monitorovanie osobných dávok a kontaminácie na hraniciach kontrolovaných pásiem,
  • monitorovanie okolitého životného prostredia,
  • prenosných prístrojov a laboratórnych prístrojov a pre meranie vzoriek,
  • kompletných meracích, riadiacich a informačných systémov.