Select your language:

Máme riešenia pre

Kariéra

Ak máte záujem pracovať v našej firme, ponúknite nám svoje schopnosti a zaregistrujte sa vyplnením osobného dotazníka (odkaz u príslušnej pozície).

Odoslaním a doručením životopisu súhlasíte, aby spoločnosť VF, s.r.o. uchovávala a spracovávala Vami poskytnuté údaje obsiahnuté v životopise pre účely personálnej práce. VF, s.r.o. prehlasuje, že osobné údaje obsiahnuté v životopise použije len k uskutočneniu výberového konania a nebude tieto údaje odovzdávať tretím osobám. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať doporučeným listom na adresu personálneho oddelenia - VF, s.r.o., M. R. Štefánika 9, 010 02 Žilina. Ochrana Vašich osobných údajov je daná § 11 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov.