Select your language:

Máme riešenia pre

Metrológia

Produkty a služby sú dlhodobo overené prevádzkou vlastného laboratória a skúsenosťami s realizáciou obdobných pracovísk v Českej republike a zahraničí

Zameriavame sa na nasledovné produkty:

  • kompletné dodávky kalibračných laboratórií pre metrologické inštitúty, jadrové elektrárne, armádu a civilnú obranu, ktorých súčasťou sú ožarovače, kalibračné lavice, riadiace systémy a súvisiace technológie
  • systémy pre meranie a štandardizáciu aktivity rádionuklidov, vhodné pre zavedenie národných štandardov aktivity