Select your language:

Máme riešenia pre

Technológia nakladania s kvapalnými rádioaktívnymi odpadmi a radiačný monitorovací systém pre fakultnú nemocnicu v Gdansku

2.4.2017V apríli 2017 podpísala spoločnosť VF zmluvu na dodávku technológie nakladania s kvapalnými RA odpadmi a radiačného monitorovacieho systému pre novo budované PET centrum pri fakultnej nemocnici v poľskom Gdansku.

V apríli 2017 podpísala spoločnosť VF s poľskou firmou Budimex zmluvu na dodávku technológie nakladania s kvapalnými RA odpadmi a radiačného monitorovacieho systému pre novo budované PET centrum pri fakultnej nemocnici v poľskom Gdansku.

Hlavným účelom systému je zadržanie kvapalných odpadov a konštantné znižovanie aktivity pred ich kontrolovaným uvoľnením do životného prostredia.

Súčasťou dodávky bude okrem iného inštalácia podtlakovej kanalizácie, dodávka a montáž vlastných nádrží so znižovaním aktivity a s plne automatickým meraním aktivity v nádržiach a systém radiačnej kontroly.


Ďalšie novinky