Select your language:

Máme riešenia pre

O nás

 • História a súčasnosť

  Spoločnosť VF bola založená v roku 1992 odborníkmi v oblasti radiačnej ochrany, ktorí po „nežnej revolúcii“ odišli z bývalého štátneho podniku ZPA Brno, ktorý bol štátom určený k spusteniu systémov radiačnej kontroly v JE budovaných v Československu. Spoločnosť VF tak nadviazala na získané skúsenosti, ktoré rozvinula až k vývoju vlastných produktov v oblasti radiačnej ochrany a kontroly.

 • Základné údaje

 • Politika spoločnosti VF

 • Organizačná schéma

 • Integrovaný systém riadenia

  Zaistenie vysokej úrovne kvality našich tovarov a služieb spojených s ochranou životného prostredia a bezpečnosti informacií a práce pokladáme za prioritnú pre dosiahnutie spokojnosti našich zákazníkov a posilovanie konkurencie schopnosti našej spoločnosti na tuzemskom i zahraničnom trhu. Sme si preto plne vedomí svojej zodpovednosti za dôležitosť a nevyhnutnosť systému riadenia, ako jedného z podstatných faktorov k uspokojovaniu potrieb našich náročných zákazníkov.

 • Členstvo v organizáciách

 • Certifikáty, osvedčenia

 • Výročné správy

 • Sponzoring

 • Media