Select your language:

Máme riešenia pre

Členstvo v organizáciách

VF je členom v nasledujúcich organizáciach:

  • Obchodná a hospodárska komora Brno
  • Česká nukleárna spoločnosť
  • České jadrové fórum
  • Česká spoločnosť ochrany pred žiarením

VF, s.r.o.:

  • Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií