Select your language:

Máme riešenia pre

Integrovaný systém riadenia

Zaistenie vysokej úrovne kvality našich tovarov a služieb spojených s ochranou životného prostredia a bezpečnosti informacií a práce pokladáme za prioritnú pre dosiahnutie spokojnosti našich zákazníkov a posilovanie konkurencie schopnosti našej spoločnosti na tuzemskom i zahraničnom trhu. Sme si preto plne vedomí svojej zodpovednosti za dôležitosť a nevyhnutnosť systému riadenia, ako jedného z podstatných faktorov k uspokojovaniu potrieb našich náročných zákazníkov.

Integrovaný systém riadenia

 

CertifikátCertifikátCertifikát

Prirodzeným vývojom procesov a implementáciou systému kvality sme v roku 1995 získali certifikát podľa normy ČSN EN ISO 9001 od spoločnosti RW TÜV.

Úsilie o neustále zefektívňovanie a zlepšovanie všetkých procesov sme chceli vyjadriť tiež prístupom k problematike životného prostredia a bezpečnosti práce.


Preto sme v roku 2003 intenzívne zahájili práce na vybudovaní systému EMS a BOZP  v súlade s medzinárodnými štandardmi rady ISO 14001 a OHSAS 18001, ktoré sme úspešne zavŕšili v roku 2004  získaním certifikátu podľa normy EN ISO 14001:1996  a OHSAS 18001.

V súčasnej dobe je naša spoločnosť, v plnom rozsahu svojich činností, certifikovaná podľa aktuálnej verzie noriem:

 • EN ISO 9001:2008
 • EN ISO 14001:2004
 • BS OHSAS 18001:2007

Konformita nášho systému riadenia s medzinárodnými štandardmi a s požiadavkami zákazníkov potvrdili i nezávislé zákaznícke audity.

Politika spoločnosti VF

Spoločnosť VF je SYNONYMOM SPOĽAHLIVOSTI A PRUŽNOSTI v oblastiach radiačnej kontroly a ochrany.

 • Sme projektovou spoločnosťou dodávajúcou zákazníkom originálne produkty a IT služby. Kvalita a bezpečnosť je naším postojom a súčasťou každodennej práce. Sebarealizácia našich zamestnancov je merateľná spokojnosťou ich zákazníkov.
 • Naše procesy sú neustále zlepšované a efektívne riadené s ohľadom na ich kvalitu, ochranu životného prostredia, bezpečnosť práce i bezpečnosť informácií. Myšlienky a podnety každého z našich zamestnancov sú predpokladom zvyšovania spokojnosti interných i externých zákazníkov.
 • Spojujeme úspech každého jednotlivca s úspechom celej spoločnosti. Preto dbáme na zabezpečovanie profesionálneho i osobnostného rozvoja všetkých našich zamestnancov, na tímovú spoluprácu a komunikáciu vedúcu k celkovej prosperite spoločnosti, kvalite našich produktov, bezpečnému a k životnému prostrediu ohľaduplnému prostrediu.
 • Predchádzame znečisťovaniu životného prostredia, zlepšujeme pracovné podmienky a riadime bezpečnostné rizika s cieľom zníženia rizikovosti pracovísk a ochranu aktív spoločnosti.
 • Uplatňujeme preventívne postupy v ochrane životného prostredia, obmedzovanie rizík vzniku pracovného úrazu a poškodenie zdravia a bezpečnosti informácií. Do svojich podnikateľských aktivít zahŕňame okrem kvality a spoľahlivosti, hľadiska ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a bezpečnosti informácií.
 • Zvyšujeme povedomie a vzdelanie našich zamestnancov a podporujeme ich bezpečné a k životnému prostrediu ohľaduplné chovanie pri výkonu ich pracovných činností.
 • Efektívne využívame prírodných zdrojov s cieľom znižovať ich spotrebu.
 • Rešpektujeme a dodržujeme platnú legislatívu krajín, v ktorých podnikáme alebo realizujeme naše zákazky.

V Černé Hoře 1.1.2013

Ing. Jiří Malysák
místopředseda představenstva a generální ředitel