Select your language:

Máme riešenia pre

  • Gama ožiarovač IG-13 Kalibrační systém s gama ozařovačem IG-13

   Ožiarovač IG-13 môže byť použitý ako súčasť kalibračných systémov pre meradla dávkových príkonov a dávok gama. Kalibračná lavica CB-13, bezpečnostný systém, radiačný monitorovací systém, software pre diaľkové ovládanie môžu byť dodané ako ďaľšie časti integrovaného systému.

  • Ožiarovač OG-8 OG-8 Gamma Ozařovač

   Ožiarovač osadený vhodnými rádionuklidmi slúži ako zdroj žiarenia gama. Je konštruovaný ako súčasť technologicky vyspelého kalibračného systému pre meradlá dávky gama a dávkového príkonu gama.

  • Panoramatický gama ozařovač PGI-01 Panoramatický gama ozařovač PGI-01

   Ozařovač PGI-01 slouží jako zdroj panoramatického gama záření pro kalibrace a testování dozimetrů. Dle provedení lze instalovat vhodný zářič, například Co-60 o aktivitě až 300 GBq, či Cs-137 o aktivitě 3 TBq.

  • Ožiarovač GI-06 Ožiarovač GI-06

   Ožiarovač osadený vhodnými rádionuklidmi slúži ako zdroj žiarenia gama. Je konštruovaný ako súčasť technologicky vyspelého kalibračného systému pre meradlá dávky gama a dávkového príkonu gama.

  • Neutronový ozařovač NI-01 NI-01 Neutronový ozařovač

   Neutronový ozařovač NI-01 byl vyvinut jako zdroj neutronů pro kalibrace a testování zařízení měřící a signalizující tok neutronů. Obsahuje jedno hnízdo pro vložení zdroje neutronového záření.

  • Neutronový ozařovač NI-08 Neutron Irradiator Body

   Neutronový ozařovač NI-08 osazený 7 radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj toku neutronů. Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.