Select your language:

Máme riešenia pre

Odberová zariadenia vzduchu

  • Vysokoobjemový presávač vzduchu VOPV-10 Vysokoobjemový prosávač vzduchu VOPV-10

   Zariadenie VOPV-10 je určené k odberu vzoriek vzduchu a pre meranie obsahu nečistôt v ovzduší, napríklad pri meraní kontaminácie ovzdušia rádioaktívnymi látkami, prachom a podobne.

  • Vysokoobjemový presávač vzduchu VOPV-7 VOPV-7 Vysokoobjemový prosávač vzduchu

   Vysokoobjemový presávač vzduchu VOPV-7 je určený pre odber veľkého objemu vzduchu pre následné meranie kontaminácie vzduchu. Môže byť napríklad použitý pre odbery a vyhodnocovanie rádioaktívnych znečisťujúcich látok, prachu atď vo vzduchu.

  • Veľkoobjemový presávač vzduchu VOPV-12 Vysokoobjemový prosávač vzduchu VOPV-12

   Zariadenie VOPV-12 je určené k odberu vzoriek vzduchu pre meranie obsahu nečistôt v ovzduší, napríklad pri meraní kontaminácie ovzdušia rádioaktívnymi látkami, prachom a podobne.

  • Filtračné plátno FPM FPM

   Filtrační plátna FPM jsou určena pro zachycení vzorků potenciálně radioaktivních aerosolů a prachu ve vzorkovacích a monitorovacích zařízeních, pro čistění vzduchu a plynů od částic (aerosolů, prachu) a v jiných aplikacích.

  • Zariadenia pre odber H-3 a C-14, rad V3H14C V3H14C

   Zařízení řady ”V3H14C” jsou určena k odběru vzorků H-3 a C-14 ze vzduchu. Vyrábí se ve více provedeních, od kompaktního modelu pro vzorkování tritia ve formě vody, až po verzi umožňující diferenciálně vzorkovat oxidované i neoxidované formy tritia a organické i anorganické formy C-14.

  • Monitor aerosolů a jódu PIM-301E

   PIM-301E je určen pro kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních aerosolů a jódu ve vzduchu při běžném provozu a také při havarijním či pohavarijním stavu jaderné elektrárny.