Select your language:

Máme riešenia pre

Radioaktívne odpady a zdroje ionizujúceho žiarenia

V dôsledku vyraďovania dožívajúcich starších jadrových zariadení sa dostáva do popredia záujmu monitorovanie rádioaktívnych odpadov a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Oblasť rádioaktívnych odpadov a likvidácie zdrojov ionizujúceho žiarenia sa tak stáva stále významnejším segmentom služieb a riešení.

Spoločnosť VF ponúka pre túto oblasť radu výrobkov zameraných najmä na:

  • dekontaminácia a zpracovanie rádioaktívnych odpadov
  • monitorovacie systémy pre uvoľňovanie rádioaktívnych odpadov do životného prostredia
  • systémy pre rádionuklidovú charakterizáciu rádioaktívnych odpadov a stanovenie priestorového rozloženia aktivity
  • informačné systémy a databázu rádioaktívnych odpadov, výsledkov merania, výpočty a limitovanie uloženej aktivity, sledovanie pohybu kontajnerov s rádioaktívnymi odpadmi
  • projektovanie a výstavbu „horúcich“ komôr pre prácu s vysokými aktivitami do 2000 TBq Co-60
  • dodávky, výmeny, manipuláciu a likvidáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia