Select your language:

Máme riešenia pre

Dodávka signalizátorov kontaminácie pre výskumný ústav POLATOM, Poľsko

7.10.2016Koncom Septembra VF vyhrala výberové konanie a následne podpísala zmluvu na dodávku 10 kusov signalizátorov kontaminácie FCM-02 so sondami SFP-100E.

Koncom Septembra VF vyhrala výberové konanie a následne podpísala zmluvu na dodávku 10 kusov signalizátorov kontaminácie FCM-02 so sondami SFP-100E pre poľský výskumný ústav POLATOM.

POLATOM sa zaoberá výrobou a distribúciou rádiofarmák používaných v oblasti medicíny, vedy, priemyslu a ochrany životného prostredia.

Dodávka je plánovaná na koniec roka 2016.


Ďalšie novinky