Select your language:

Máme riešenia pre

Dodávka zariadení pre novo vzniknuté pracoviska nukleárnej medicíny, Česká republika

27.3.2017Spoločnosť VF je jedným z najväčších českých dodávateľov zariadení pre radiačnú ochranu a kontrolu pre pracoviská nukleárnej medicíny. Len v ČR za rok 2016 kompletne vybavila 6 nových pracovísk v krajských a fakultných nemocniciach po celej ČR.

Spoločnosť VF je jedným z najväčších českých dodávateľov zariadení pre radiačnú ochranu a kontrolu pre pracoviská nukleárnej medicíny.

Len v ČR za rok 2016 kompletne vybavila produkty pre radiačnú ochranu a kontrolu 6 nových pracovísk nukleárnej medicíny.

Pracovisko nukleárnej medicíny v PET / CT v Krajskej nemocnici T.Bati, a. S., Krajskej zdravotnej, a.s., Masarykova nemocnice v Ústne nad Labem, o.z., Nemocnica České Budějovice a.s. a PET / MR vo Fakultnej nemocnici Brno tak bola vybavená najmä:

Už teraz má spoločnosť VF pre rok 2017 podpísané nové kontrakty na obdobné vybavenia. V prvom rade teraz bude vybavovaná Fakultná Nemocnica Ostrava a Nemocnica Jihlava.


Ďalšie novinky