Select your language:

Máme riešenia pre

Dodávka zariadenia gama laboratória pre Politechform, Ruská Federácia

22.3.2017V marci 2017 bola započatá realizácia vybavenia gama laboratória pre nášho klienta, pre súkromnú spoločnosť Politechform Rusko. Súčasťou dodávky je predovšetkým ožarovač OG-6 a kalibračná lavica CB-50.

V marci 2017 bola novo začatá realizácia vybavenia gama laboratória pre ruského klienta, spoločnosť Politechform.

Súčasťou dodávky je predovšetkým ožarovač OG-6 a kalibračná lavica CB-50.

Životnosť existujúceho zariadenia gama laboratória spoločnosti Politechform končí v roku 2018. Náhradou existujúceho zariadenia za nové tak bude môcť laboratórium nielen naďalej pokračovať v implementácii súčasného rozsahu kalibrácií ale zároveň získa aj možnosť navýšiť kapacitu laboratória a vykonávať tak kalibrácie a overovanie prístrojov pre armádu.

Táto zákazka nadväzuje na predošlé, úspešne realizované projekty v Rusku v oblasti metrológie. Predaj, montáž a uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis pre tohto klienta bude v Rusku tradične zabezpečovať náš stály predajný a servisný partner OAO Atomtechenergo.


Ďalšie novinky