Select your language:

Máme riešenia pre

Dodávka zariadenia na skladovanie a automatický výdaj dozimetrov pre Bieloruskú a Leningradskú jadrovú elektráreň.

17.3.2017Dodávka zariadenia na skladovanie a automatický výdaj dozimetrov typu DPD na pracovisko Bieloruskej a Leningradskej jadrovej elektrárne nadväzuje na predošlé úspešne realizované dodávky tohto zariadenia do Ruska. Termín dodávok je naplánovaný už na jún - august tohto roku.

Spoločnosti VF sa podarilo uzavrieť ďalšie objednávky pre jadrové elektrárne v Rusku a v Bielorusku.

Predmetom dodávok je tentoraz zariadenie na skladovanie a automatický výdaj dozimetrov typu DPD. Toto zariadenie zabráni nesankciovaný prístup k dozimetrům a umožní prístup len pracovníkom s platným oprávnením.

Leningradská jadrová elektráreň patrí medzi dlhoročných zákazníkov spoločnosti VF a dodávka tak nadväzuje už na predchádzajúce dokončené realizácie.

Veľkým úspechom je dodávka tohto zariadenia aj do Bieloruskej jadrovej elektrárne, ktorá je teraz vo výstavbe a do prevádzky bude uvedená v rokoch 2018 - 2020.

Termín oboch dodávok je naplánovaný v rozmedzí júna - august 2017.

Montáž, uvedenie do prevádzky a servis pre nás bude zabezpečovať náš dlhoročný obchodný a servisný partner v Rusku, spoločnosť OAO Atomtechenergo.


Ďalšie novinky