Select your language:

Máme riešenia pre

Doplnenie meraní radiačnej kontroly na blokovej a núdzovej dozorni Atómovej elektrárne Dukovany

12.1.2017V decembri 2016 bol so spoločnosťou ČEZ podpísaný kontrakt na dodávku monitorov dávkového príkonu a monitorov aktivity aerosólov a jódu na meranie výskytu radiácie vo vzduchotechnických systémoch na dozorňách Jadrovej elektrárne Dukovany. Merania sú určené na zabezpečenie ochrany personálu v prípade havárie.

V decembri 2017 podpísala spoločnosť VF so spoločnosťou ČEZ kontrakt na doplnenie nových meraní radiačnej kontroly na blokovej a núdzovej dozorni Jadrovej elektrárne Dukovany. Merania sú určené pre zabezpečenie ochrany personálu na dozorňách v prípade havárie.

Na všetkých 4 blokoch budú v priebehu rokov 2017-18 dodané monitory dávkového príkonu a monitory aktivity aerosólov a jódu, ktoré budú merať výskyt radiácie vo vzduchotechnických systémoch zaisťujúcich výmenu vzduchu na dozorňách.


Ďalšie novinky