Select your language:

Máme riešenia pre

Rekonštrukcia systému radiačnej kontroly Jadrovej elektrárne Dukovany

12.1.2017V Decembri 2016 bola dokončená druhá etapa zámeny strednej úrovne systému radiačnej kontroly a výmena jednotiek, ktoré zaisťujú zber dát z detektorov radiácie prevádzkového monitoringu radiačnej situácie v Jadrovej elektrárni Dukovany.

V Decembri 2016 bola dokončená druhá etapa zámeny strednej úrovne systému radiačnej kontroly v Jadrovej elektrárni Dukovany.

Bola dokončená výmena jednotiek, ktoré zaisťujú zber dát z detektorov radiácie prevádzkového monitoringu radiačnej situácie v Jadrovej elektrárni Dukovany.

V Decembri 2016 bola tiež dokončená rekonštrukcia dozorne radiačnej kontroly určená pre 1. a 2. blok Jadrovej elektrárne Dukovany.

Rekonštrukcia na 3. a 4. bloku bude dokončená v roku 2017. VF tým zavŕšila dlhodobo vykonávanú rekonštrukciu systému radiačnej kontroly v Jadrovej elektrárni Dukovany, ktorá je teraz komplexne zaisťovaná systémom vyvinutá spoločnosťou VF


Ďalšie novinky