Select your language:

Máme riešenia pre

VF Show Room v JE Paks, Maďarsko

28.10.2016VF, a.s. v spolupráci s maďarským partnerom Bedus Kft, organizovala v septembri seminár v JE Paks, Maďarsko. Seminár bol určený pre pracovníkov JE Paks, pracovníkov maďarského úložisko RAO a ostatné maďarské podniky angažujúce sa v oblasti jadrovej energetiky.

Paks Show Room

Návštevníci mali možnosť vypočuť odborné prezentácie o výrobnom portfóliu VF. Boli prezentované vybrané projekty realizované spoločnosťou VF v JE Dukovany.

Na seminári boli vystavené výrobky VF, napr. Monitor kontaminácie rúk a nôh HF-350, prenosné monitory povrchovej kontaminácie radu PAM-100 a PAM-170 a iné. .

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí nás navštívili.


Súvisejúce obrázky

  • Paks Show Room
  • Paks Show Room
  • Paks Show Room

Ďalšie novinky