Select your language:

Máme riešenia pre

Zmena organizačnej štruktúry skupiny firiem vlastnených a riadených spoločností Fingam.

30.3.2017V marci bola zápisom v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne potvrdená zmena vlastníka spoločnosti VF, a.s.

Vlastníkom spoločnosti VF, a.s. bola donedávna spoločnosť CHEMCOMEX Praha, a.s. a vlastníkom spoločnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. bola spoločnosť FINGAM s.r.o.

K 21.11.2016 prebehol predaj akcií spoločnosti VF, a.s. a jediným akcionárom je spoločnosť FINGAM s.r.o. Faktický majitelia spoločnosti VF, a.s. (Tj. 8 fyzických osôb vlastniacich spoločnosť FINGAM s.r.o.) teda naďalej zostávajú rovnakí.

Na základe požiadaviek nového zákona o verejnom obstarávaní č. 143/2016 Zb. bolo ďalej vykonané zaknihovanie akcií spoločnosti VF, a.s. tak, aby sa spoločnosť VF, a.s. mohla zúčastniť verejných zákaziek v Českej republike.

V marci boli v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne zapísané vyššie uvedené zmeny.


Ďalšie novinky