Select your language:

Máme riešenia pre

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo využíva zdroje ionizujúceho žiarenia pre najrozličnejšie diagnostické a liečebné účely.

Spoločnosť VF ponúka zdravotníckym zariadeniam služby a riešenia v oblasti radiačnej kontroly a ochrany, ako sú napr.:

  • dodávky monitorovacích systémov radiačnej kontroly pre PET centrá
  • dodávky ožarovačov pre lekárske účely
  • kompletnú legislatívnu a technickú podporu na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (rádiodiagnostické pracoviská, rádioterapeutické pracoviská a oddelenia nukleárnej medicíny)
  • metodickú podporu pri tvorbe miestnych rádiologických štandardov a nastavenie diagnostických referenčných úrovní
Detailní nabídku produktů a služeb pro zdravotnická (a jiná průmyslová) zařízení lze nalézt na následujících odkazech: