Jsme VF Nuclear

VÝZNAMNÝ CELOSVĚTOVÝ VÝROBCE A DODAVATEL ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMŮ PRO RADIAČNÍ OCHRANU A KONTROLU

Vyvíjíme výhradně výkonná, citlivá a přesná zařízení, která spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí, věcí, pracovního prostředí, vybavení a technologií. Naše zkušenosti sbíráme přímo v praxi. Sledujeme celosvětové trendy a integrujeme je do našich zařízení. Jako jeden z mála světových výrobců a dodavatelů máme přímou zkušenost z údržby a servisu přímo na jaderných elektrárnách, kde máme vlastní týmy.

JSME PŘIPRAVENI ŘEŠIT VAŠE PŘÁNÍ A POŽADAVKY

Více o nás

JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Komplexní radiační monitorovací systémy pro výstavbu nových a rekonstukci stávajících jaderných bloků

Likvidace a vyřazení jaderných elektráren z provozu

Zařízení pro výzkumné a tréninkové jaderné reaktory

Zjistěte více

ZDRAVOTNICTVÍ

Dodávky a instalace radiačních monitorovacích systémů, výroba ručních a přenosných zařízení

Měření kontaminace osob a předmětů

Osobní dozimetrie

Zjistěte více

RADIOAKTIVNÍ ODPADY

Třídění a likvidace zdrojů ionizujícího záření

Zařízení pro charakterizaci pevných radioaktivních odpadů a jejich uvolňování do životního prostředí

Systémy pro kapalné radioaktivní odpady

Zjistěte více

KALIBRAČNÍ LABORATOŘE

Výstavba a vybavení kalibračních laboratoří

Vývoj a výroba ozařovačů a kalibračních lavic
Dodávky uzavřených radionuklidových zdrojů. Výpočty a dodávky stínění

Kalibrace dozimetrických přístrojů 

Zjistěte více


Co můžete očekávat od spolupráce s VF Nuclear

Vyvíjíme výhradně výkonná, citlivá a přesná zařízení, která spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí, věcí, pracovního prostředí, vybavení a technologií. Naše zkušenosti sbíráme přímo v praxi. Sledujeme celosvětové trendy a integrujeme je do našich zařízení. Jako jeden z mála světových výrobců a dodavatelů máme přímou zkušenost z údržby a servisu přímo na jaderných elektrárnách, kde máme vlastní týmy.

JSME PŘIPRAVENI ŘEŠIT VAŠE PŘÁNÍ A POŽADAVKY


Opíráme se o stovky úspěšných referencí

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění