Select your language:

Máme riešenia pre

Predstavenie spoločnosti VF, a.s.

Spoločnosť VF je spoľahlivým partnerom v oblasti radiačnej kontroly a ochrany. Partnerom, ktorý svojim zákazníkom poskytuje flexibilné, technicky vyspelé a kvalitné riešenia, prispôsobené na mieru ich potrebám.

Vysokú úroveň produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou VF zabezpečuje tým odborníkov  so skúsenosťami s realizáciou rady rôznorodých projektov v oblasti radiačnej kontroly a ochrany v Českej republike a mnohých ďalších krajinách Európy a Ázie.

Spoločnosť VF disponuje kvalitným technickým vybavením, ktoré jej umožňuje plniť vysoké nároky na kvalitu služieb a výrobkov v oblasti radiačnej kontroly a ochrany za konkurencieschopné ceny. Súčasťou technického zázemia spoločnosti sú:

 • Technologické centrum pre aplikovaný výskum a vývoj nových technológií, produktov a riešení v oblasti dozimetrie a ochrany a následné zabezpečenie sériovej výroby zavedených produktov
 • Výrobné centrum zabezpečujúce sériovú výrobu našich zariadení a kompletáciu komplexných systémov
 • Akreditovaná metrologické laboratórium ionizujúceho žiarenia
 • „Horúca“ komora pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vysokých aktivít
 • Školiace stredisko pre odovzdávanie a výmenu skúseností v oblasti radiačnej kontroly a ochrany
 • Realizačné a servisné stredisko, ktoré zabezpečuje realizáciu projektov a poskytovanie servisných služieb, a to ako vlastných systémov, tak i systémov iných výrobcov

Produkty a riešenia spoločnosti VF sú rozdelené do nasledujúcich segmentov:

 • Jadrová energetika a priemysel
 • Rádioaktívne odpady
 • Zdravotníctvo
 • Metrológia
 • Životné prostredie

Zákazky realizujeme kompletne od spracovania štúdií, projektov a realizačnej dokumentácie cez dodávku zariadení, vývoj a implementáciu SW, inštaláciu a kompletné vyskúšanie systému na mieste až po odovzdanie užívateľovi do prevádzky. Ďalej poskytujeme zákazníkom záručný a pozáručný servis.

viacej o VF, s.r.o.